Pelgrimsreize

II

Jacqueline E. van der Waals

Eens op een avond voerde mijn pad
Over een heuvel, waar ik aan den trans
Een lichtend witte nevel zag, een krans
Van blinkend licht.  Daarboven hief een stad

In schittering van teer, doorschijnend glas
Haar torens op.  Die wonderbare glans
Deed mij zoo blijde worden, dat ik thans
Moet schreien, denkende hoe blij ik was.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.