Met hun pooten in de vaart...

Jacqueline E. van der Waals

Met hun pooten in de vaart
Staan de koeien
        en ze loeien
En ze zwaaien met hun staart
En ze slurpen met hun mond.
En de varkens, hoe ze wroeten
        met hun snoeten
In den vuilen moddergrond.
En de eendjes zwemmen in het water
- Falderalderiere! -
Wat gekwek en wat gesnater,
Het zijn zulke drukke dieren!
En de randen
        van de landen
Zijn van boterbloemen geel.
Ach, ik zou zo tusschenbei'en
Om die bloemen kunnen schreien:
Het zijn er zo heel, heel veel.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.