Komende schepen

Jacqueline E. van der Waals

Ik zit aan de zee in den donkeren nacht.
Met oogen als vuurtorenlichten
Tuur ik naar verre kusten en wacht,
Op overzeesche berichten.

Ik zit in het donker, ik wacht, ik staar
Naar schepen die langzaam komen,
Met lichtende blikken zoek ik naar
Het schip uit het land mijner droomen.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.