...'s liedje

Jacqueline E. van der Waals

Liefelijke ruischt door de toppen der boomen
    De voorjaarswind.
Zou die wind van mijn lieveling komen,
    Die mij bemint?
Neen, dan zou ik zijn stem verstaan.
Zou die wind naar mijn lieveling gaan?
 Zeg hem, o winden, dat ik hem groet,
 Zeg dat hij weldra weerkomen moet.

Rusteloos stroomen de ruischende beken
    Naar beneê.
Zouden ze mij van mijn lieveling spreken
    Over de zee?
Neen, dan zou ik de woorden verstaan.
 Zouden ze naar mijn lieveling gaan?
 Zoeken ze hem op den oceaan?
Als ge, o stroomen, mijn liefste ontmoet,
    Breng hem mijn groet;
 Zeg, dat mijn hart zoo verlangen doet!
 Zeg, dat hij wederkomen moet.

Zwijgend drijven de wolken en snellen
    Mij voorbij.
Hebben die wolken mij niets te vertellen?
    Geen tijding voor mij?
Zoek hem, o wolken en stroomen en wind,
 Tot ge hem dood of levend vindt,
Maar... als zijn hart mij niet langer bemint...
 Breng hem dan enkel mijn afscheidsgroet,
 Zeg hem: het ga u op aarde goed;
 Zeg, dat hij nimmer weerkomen moet.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.