Verborgen smart is halve smart

Jacqueline E. van der Waals

Ik zal niet droevig klagen,
   Dat niemand mij troost in mijn leed;
Juist daarom kan ik het dragen,
   Omdat geen mensch het weet.

Geen troost, geen mededoogen,
   Maakt ooit dit hart gezond,
Want zagen nieuwsgierige oogen
   De groote, open wond,

En peilden nieuwsgierige handen
   Hoe diep die wonden zijn,
Hoe smartelijk zouden ze branden
   Met haast onduldbare pijn!

Want iedere blik zou schrijnen,
   Wat toch reeds zo moeilijk geneest.
Alleen door rustig te schijnen
   Ben ik ook rustig geweest.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.