Sneeuwval

Jacqueline E. van der Waals

     Al
     Dalen de vlokken
Dalen de luchtige vlokken en lokken
Mijn ziel met geruischlooze vreugde in stillen, onhoorbaren val.

     Dicht
     Sneeuwt aan den hemel,
Sneeuwt aan den loodgrauwen hemel gewemel
Van volle, van koelblijde blankheid in feestelijk, zachtgedempt licht.

     Traag
     Reikt mijn begeeren,
Reikt mijn afgunstig begeeren, te keeren
In tot de sneeuwkoele, diepe, volkomene ruste omlaag.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.