Sympathie

Jacqueline E. van der Waals

Ik klaagde met bleeke wangen,
   Ik klaagde met bloedend hart,
In roerend zoete zangen
   Den kleinen bloemen mijn smart.

De bloempjes schudden hun kopjes
   Weemoedig heen en weer,
Een regen van tranendropjes
   Viel uit hun kelkjes neer.

De blauwe violen hieven
   Den somberen blik tot mij op,
In 't oog der madelieven
   Trilde een flonkrende drop.

De kleine vergeet-mij-nieten
   Met àl te week gemoed,
Lieten hun tranen vlieten
   Zich badend in dien vloed

En zelfs de lelies, de hooge,
   Gewoonlijk zo trotsch en koel,
Pinkten uit hun oogen
   Een traan van medegevoel!


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.