Thuiskomst

Jacqueline E. van der Waals

Aan 't stille water van de duisterende grachten
   Staat ordelijk gerijd
Het langgesteelde licht, dat bevend op het zachte
   Gerimpeld nederglijdt

Van 't zwak bewogen water, en met rustig schijnen
   Glans in het duister brengt,
Waar 't welbehagelijk tot lichtend breede lijnen
   Zich uitstrekt en verlengt.

Maar op de brug - van lampen die bewegen,
   En licht, dat stille staat,
Slaat mij zoo feestelijk een schijnsel tegen
   Uit de overvolle straat,

Waar 't uit de deuren en verlichte winkelruiten
   Alom te voorschijn straalt
En rustig uit de hooge, stille lampen buiten
   Van boven nederdaalt,

Dat ik - voor mijn ontvangst zoo schitterend in orde
   Scheen mij mijn goede stad -
Wel vergenoegd om zooveel stralend licht moest worden,
   Als men ontstoken had.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.