Vleermuis

Jacqueline E. van der Waals

Vleermuis, met uw vlerkjes slaande,
Door de avondrust,
Nederwaarts en opwaarts gaande,
Vast en doelbewust,

Gij, het eenig ding bewegend
In deez' avondstond,
Met uw zwart figuurtje tegen 't
Glanzend hemelrond,

In de lichtgevulde, klare,
Diepe hemelkom
Lig ik peinzende te staren
Bij de stilte alom,

En der dingen roerloos wachten
Onder de avondlucht
Is zoo stil niet als de zachte
Wiekslag uwer vlucht.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.