Jacqueline E. van der Waals

'k Vraag niet, of mij de eindelooze vreugde wacht
   Van een volmaakten dag,
Maar, of ik eenmaal in den stillen nacht
   Voor eeuwig slapen mag.
 Mijn lusteloosheid
    Schijnt bewusteloosheid,
    Genoeg genot;
En eeuwig leven schijnt mij eeuw'ge rusteloosheid....
 Leer Gij 't mij beter, God!


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.