Wanklank

Jacqueline E. van der Waals

  Dagelijks meer eerzuchtig
En minder in staat tot iets groots,
  Telkens wanhopender roepend
Om kracht of de kalmte des doods,
  Dagelijks vuriger wenschend
Naar schoonheid, gezondheid en vreugd,
  Dagelijks ouder en bleeker,
En verder van blijdschap en jeugd -
  Ik zit in de bloeiende velden,
Die schittren van zonneschijn,
  En alles is jeugdig en vrolijk -
Ik schaam mij hier buiten te zijn!


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.