Zorgen

Jacqueline E. van der Waals

Zie, ik liet in jonge jaren,
Kalm en onbewust,
- Zorgen hebben noch bezwaren
Ooit mijn ziel ontrust -
'k Liet den dag van morgen zorgen
Voor zijn eigen kwaad;
Wonderwel wist ied're morgen
Met het zijne raad.

Zie, ik gaf in later dagen,
Meer bewust, mijn lot
Zonder vreezen, zonder vragen
In de hand van God;
Wonderwel weet ied're morgen
Met het zijne raad....
'k Laat den dag van morgen zorgen
Voor zijn eigen kwaad.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.