In zulk een nacht

Jacqueline E. van der Waals

In such a nicht as this
Merchant of Venice, Act V Scene 1

  Stil, stil en teer
Had het windje de boomen gekust,
  Over het meer
Lag maanlicht in droomende rust.

  In de duisternis blonk
Het water als glanzend metaal,
  Door de stilte klonk
De zang van den nachtegaal.

  Het luistrende riet
En de bladeren beefden zacht,
  Maar ruischten niet. -
Ik sprak: "In zulk een nacht..."


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.