Wat is er tussen 1 mei en 30 september 1997 bij Laurens Jansz Coster verschenen

29 september 1997
Het 2e deel van de dichtbundel "Mengelingen" van Mr. Willem Bilderdijk
27 september 1997
Het verhaal Het klavertje van vieren van Jacqueline E. van der Waals
26 september 1997
Het verhaal van Repelsteeltje volgens Jacqueline E. van der Waals
Een nieuwe jas voor de IdeeŰn van Multatuli -- de eerste 53 zijn er.
21 september 1997
Het 1e deel van de dichtbundel "Mengelingen" van Mr. Willem Bilderdijk
18 september 1997
Het sprookje van de boze fee van Jacqueline E. van der Waals
16 september 1997
Het 2e en laatste deel van de dichtbundel "Rotsgalmen" van Mr. Willem Bilderdijk
13 september 1997
Sonnetten van W.G. van Focquenbroch (De donder, en de wind, en felle hagelbuien, Klinkdicht - Toen Midas eindelijk zijn wens verkregen had), Herman Gorter (Aan zee, De dag gaat open als een gouden roos, Ik kom om ’t groene hout, Terwijl de aarde om het zonlicht gaat, Zooals de maaiers ’s avonds huiswaarts gaan), Alexander Gutteling (Toen aan het donker kruis), Jacob IsraŰl de Haan (De zegen, De zingende danser, IsraŰl)
De zongedachten...’ van Jacob Campo Weyerman
7 september 1997
Het 1e deel van de dichtbundel "Rotsgalmen" van Mr. Willem Bilderdijk
5 september 1997
Sonnetten van Jan van der Does (Wie dat eens van uw komst het nectar heeft gesmaickt), Heiman Dullaert (Aan de drie wijzen uit het oosten, Christus in ’t Hofken, Christus stervende, De bekeerde moorder) en Frederik van Eeden (Ellen (Uit den derden Zang), Ellen (Uit den tweeden Zang), Voor H.)
De novelle Fabriekskinderen van J.J. Cremer
31 augustus 1997
Sonnetten van Seerp Anema (Duinenhoogtij, Moed), Theo van Baaren (Utrecht), Herman v.d. Berg (Sabbath), Hein Boeken (De abstracties vallen en de dogma’s zijn, CafÚ-chantant I, October, De rivieren, O woordjes mijn...), Lodewijk van Deyssel (Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen, Ik heb van-nacht mijn kussen nat geweend) en Jan Diderickszoon (Sonnet II) in de bloemlezing.
30 augustus 1997
Mr. Willem Bilderdijk heeft een eigen thuispagina gekregen met de dichtbundel "Navonkeling 1" en "Navonkeling 2".
23 augustus 1997
Twee anonieme gedichten ( ’t Stalletje van Bethlehem en Als Godt den hemel schoon...)
20 augustus 1997
De verzamelde gedichten van Franšois HaverSchmidt op de Piet Paaltjens pagina
17 augustus 1997
Een thuispagina voor Hadewijch, met haar Strofische Gedichten.
Hoofdstuk 6 uit Het Land van Rembrandt van Busken Huet.
16 augustus 1997
Het episch gedicht Barend Krul van Piet Paaltjens
12 augustus
Eindelijk heeft het Coster-huis een zeer fraai eigen zoeksysteem! Met dank aan de Stichting De Digitale Stad.
3 augustus 1997
De novelle "Het Godsoordeel" op de thuispagina van Jacob van Lennep
31 juli 1997
Al het werk van Isańc da Costa, behalve vertaalde gedichten, is in zijn huis aanwezig.
26 juli 1997
Nieuwe gedichten van Isańc da Costa.
Gedichten van Alice Nahon (Aan Guido Gezelle, Najaarsvensterke, Schaduw, De kinderen van de Soetewey) en het verhaal Jan, Jannetje en hun jongste kind van E.J. Potgieter
20 juli 1997
Een thuispagina voor Menno ter Braak, met het boek DÚmasquÚ der Schoonheid.
19 juli 1997
Nieuwe gedichten van Isańc da Costa.
Ongeveer 65 nieuwe gedichten van Guido Gezelle; tevens zet Constant Broos op deze pagina zijn ’Gezelliana’ voort, en geeft hij een uitgebreide bibliografie voor de Gezelle-studie. Ook het ZIP-bestand is bijgewerkt.
Nieuwe strofische gedichten van Hadewijch in de bloemlezing
14 juli 1997
Nieuwe gedichten van Isańc da Costa.
Een thuispagina voor Jan Prins, met de dichtbundel Verschijningen
Gedichten van Simon van Beaumont (Eerbaerheyt eerst voor al, Waertoe te gaen door verre Landen dwalen, Wel-coom gedicht aen Jonck-vrou Anna Roemers op hare over-comste in Zeelant), Nicolaas Beets (Sonnetten I), Albert Besnard (De stad 1, Door ’t spanloos ruim der lichte zonnesferen, Toen steeg uw ziel tot aan uw weerlooze oogen), Willem Bilderdijk (Gelukkige) De Brune (Aen Mr. Willem Teellinck, Graf-Schrift, D. Hermanni Favkeel, Aen de Heer Philips van Lansberge, Sege teecken)
7 juli 1997
Nieuwe gedichten van Isańc da Costa.
6 juli 1997
De gedichtenbundel "Zingende stemmen" van Carel Steven Adama van Scheltema
1 juli 1997
De gedichtenbundel "Uit Stilte en strijd" van Carel Steven Adama van Scheltema
30 juni 1997
De gedichtenbundel "Van zon en zomer" op de thuispagina van C.S. Adama van Scheltema
28 juni 1997
Een thuispagina voor Jacques Perk, met onder andere de 107 sonnetten uit de sonnettenkrans ’Mathilde’ en het lange gedicht ’Iris’.
27 juni
Een thuispagina voor C.S. Adama van Scheltema met de bundel "Eenzame liedjes".
Het verhaal Ulrich de Zanger van Jacob van Lennep.
26 juni
Door een technisch probleem was er tijdelijk geen informatie beschikbaar over de toevoegingen aan het Costerproject tussen begin april en 26 juni.
6 juni 1997
Gedichten van Isańc da Costa ( Ter verjaring van den Veldslag by Waterloo, Gevoel, Genie, Voorafspraak……, Mr. Jeronimo de Vries, Waarheid, Zucht ten hemel, Grafschrift, Vijf bijschriften, Willem de Eerste, Maurits, Fredrik Hendrik, Willem de Tweede, Willem de Derde, Vrijheid, Aan dochtor Abraham Capadose, Dichteren-Wereld, Geluk en plicht, Het treurspel.
3 juni 1997
Gedichten van Isańc da Costa ( Mr. W. Bilderdijk en Mr. D.J. van Lennep, Bij het openbaar examen 1818, De Slag by Nieuwpoort, Op den marteldood van R.G. Salsedo, Op het feest der verbroedering…, Bij het openbaar examen 1819, Liefde, Aan Bilderdijk by het afsterven van zijn’ zoon Julius Willem, Bij het openbaar examen 1820, Den Heere Dr. Imanuel Capadose, Eurydice, De traan, De Hollansche poezy, De zesde december.
1 juni 1997
Gedichten van Isańc da Costa ( De Slag by Nieuwpoort, Aan mijne jongste dochter, Een aloud Pinksterlied, Aan eene jeugdige vriendin, in haar album, Gelukwensch aan meesters en arbeiders, Aan mijne geliefde gade.
29 mei 1997
Gedichten van Isańc da Costa ( In het album van het tienjarig dochterje…, Ter vijf en twintigjarige echtviering van De Constant en d’Ablaing, Een gebed voor den „Heraut”, Ter verjaring mijner lieve egade (1858)., In het album van Den Weleerw. Heer A. Versteegh, Aan mejuffrouw E.D.C. de Bordes).
26 mei 1997
Gedichten van Isańc da Costa ( De Chaos en het licht, Aan Dr. K. Gutzlaff, Aan een gedoopten Israeliet, Op een afbeeldsel van Bilderdijk, Gelukwensch…, David, Stilte, De barre rots, De hulk van staat, Aan Jonkvrouwe E. H. Luden, Aan Ds. O. G. Heldring, EzechiŰl, Ecce homo, …P. J. J. Mounier…, Voor Ierland, Slotlied…, Aan een jeugdige vriendin, Ter Bruiloftsfeest, Den Heer J.A. van Eyken, In den bijbel van een jeugdig echtpaar, Sophia, Luthers psalmlied, Naar Schotland, Heimwee, By het afleggen van uiterlijken rouw, Iona, Op een afbeeldsel van Prins Willem, …Hooft van Vreeland, Aan mijne lieve Francisca, Echtviering van Mr. Isaac Capadose en A.G. van Hoytema..)
25 mei 1997
Twee novellen van Hendrik Conscience: De Loteling en Boer Gansendonck. (Beide bestanden zijn langer dan 150kB).
24 mei 1997
Het complete treurspel Palamedes van Vondel, met veel woordverklaringen en andere aantekeningen.
20 mei 1997
Gedichten van Isańc da Costa ( Aan mijne egade, Uit Portugal, Ter zilveren bruiloft, Feestzang op Mr. D. J. van Lennep, Bidden, Bij een afbeelding van het graf van Voltaire, Men roept van Groenlands bergen, Feestwensch aan mijne dierbare vrouw op haren verjaardag 1850, Herman Gildemeester, Aan Israels verstrooiden, Aan een vriend mijns zoons, Zendelingslied, Gregory Piersons-Oyens, Ter gedachtenis van Prins Willem……, Aan jonkvrouwe Ester Capadose., Bede, Het woord tot Tyrus.)
17 mei 1997
Gedichten van Isańc da Costa ( Wachter! Wat is er van den nacht?, Zit aan mijne rechterhand, Uit Palestina, Jubel-Feestviering, Roem der hope, Rouw en trouw, Elisabeth, De Leeuw uit Juda, Aan mijn zoon Abraham.)
13 mei 1997
Gedichten van Guido Gezelle (Antwoorde aan een vriend, Boodschap van de vogels..., Ik misse u, Van den ouden boom, Rijmram, Schoonheid, Virago) en een lang gedicht van Isańc da Costa (1648 en 1848). Van de werken van Da Costa is bovendien een ZIP-bestand gemaakt.
12 mei 1997
Gedichten van P.A. de GÚnestet (Aan een lid der Kommissie tot afneming van het weleer beruchte staatsexamen, Ego´smus, Geloof, Onrust, De handdruk, Alarmisten, Op een vervelend soirÚe, Naschrift, Idealen, Levenslust, Aan een heereboer, Lente, Als ik des zomers, Zomertochtje, Vliegenvreugd en dichtersmart, Speelgoed van mijn kinderjaren, Epikurisch feestgezang, Een liedje aan een jong student, De humorist, Het schotje, Aan mijn vriend Mr. E. H. S’Jacob, Naar Batavia vertrekkende, Het land, In gelukkige dagen, Album, Bladvulling, Bij het beekje, Gemis en Vogeltjes, die zoo vroeg zingen, krijgt de poes.) en een beschouwing vanConrad Busken Huet, De GÚnestet’s uitvaart
7 mei 1997
Een thuispagina voor Albrecht Rodenbach met de complete bundel Eerste Gedichten; Constant Broos vervolgt zijn Gezelliana.
6 mei 1997
Gedichten van de Genestet ( Mooi-weŕrslied, Het liedje van verlangen, Jong-Hollandsch binnenhuisje, Opvoeding, Voorjaarsliedje, Licht en bruin, Neen nimmermeer, zelfs niet, Aan de zon, Het oude huis, Onder de linde, Welgelegen, De schoenlapper van AlexandriŰ, Kijkje in het leven, Benjamin - af, Liedje in de maneschijn, Hoe zich een dichter troost, De protÚgÚ, Aan zee, In ’t bosch, Verliefd, Getrouwd, Liefdeklacht en Sneeuwklokjes)
4 mei 1997
Gedichten van Albrecht Rodenbach (Waarheid, Zondag, Op het slagveld, Stoet, Minnezangers meilied, Blauvoeterie, Die beke, Regendag, Nieuwjaargroet)
3 mei 1997
Twintig gedichten en het complete boekje Kerkhofblommen van Guido Gezelle; op dezelfde pagina het derde deel van Constant Broos’ Gezelliana.
1 mei 1997
De rest van de Leekedichtjes van de Genestet

Wat is er nieuw bij Laurens Jansz Coster
Wat was er nieuw tussen 1 oktober 1996 en 1 mei 1997?
Wat was er nieuw tot 1 oktober 1996? Wat was er nieuw?