Wat was er nieuw bij Coster tussen februari 1998 en juli 1999

18 juni 1999

Tien gedichten van A.C.W. Staring
6 mei 1999
Complete gedichten van P.A. de Génestet.
29 april 1999
Elisabeth Musch van Jacob van Lennep
12 april 1999
De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden van Pieter Langedyk.
30 maart 1999
Peter en Pauwels van Joost van den Vondel.
20 maart 1999
Jozef in Egipte van Joost van den Vondel.
13 maart 1999
Gebroeders van Joost van den Vondel.
8 maart 1999
Maagden van Joost van den Vondel.
22 februari 1999
Nieuwe schetsen en verhalen van E.J. Potgieter: Een dag te Kleef, Wenschen en droomen, Een novelle?, Onderweg in de regen.
14 februari 1999
Nieuwe schetsen en verhalen van E.J. Potgieter: Salmagundi en Landverhuizing naar de Vereenigde Staten.
31 januari 1999
Twee pistoolschoten van Jacob van Lennep
2 januari 1999
De roman Noortje Velt van Jacqueline van der Waals
13 december 1998
Het verhaal `Als allen U verlaten' van Jacqueline van der Waals
4 december 1998
Een thuispagina voor E.J. Potgieter.
22 november 1998
De familie Kegge in de camera obscura van Hildebrand / Nicolaas Beets
11 november 1998
Gedichten en novellen van Rosalie en Virginie Loveling.
9 november 1998
Een nieuwe roman van Jacob van Lennep: Ferdinand Huyck.
17 augustus 1998
Een thuispagina voor J.F Oltmans met Het Slot Loevstein in 1570.
15 augustus 1998
Het abele spel Gloriant
19 Juli 1998
Roelandslied
8 juli 1998
Een thuispagina voor Albert Verwey met onder andere de Spaansche Reis
28 juni 1998
Een thuispagina voor J.J.A. Goeverneur met De reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen
24 juni 1998
Het verhaal De Biezenstekker van Cyriel Buysse
De korte 14e-eeuwse ridderroman Die borchgravinne van Vergi
Vier obscene gedichten uit het Gruuthuse-handschrift: Zuster Lute en broeder Lollaert, Tutebier en de dame, De kapelaan van Hoedelem, Ay mij, lieve Jacob.
13 juni 1998
Drie gedichten van Paul van Ostaijen in een experimentele opmaak: Feest, Vers, Woord-jazz op Russies gegeven
Van dezelfde schrijver ook een fraaie editie van de prozastukken Diergaarden en De bankroet-jazz
Logogriephen van J. Versfelt
Gedichten van P.G. Witsen Geysbeek : Aan Krook, Boekverkopers vroomheid, Cacophonie der nieuwerwetsche spelling, Naar myn eigen Grieksch, Laatste pyl uit den recensiekoker, Mathematische poëzy, Opschrift voor eene recensiefabriek zo als zy niet behoorde te zyn
31 mei 1998
Het anonieme hekeldicht Dáár, waar voorheen de schoonste...' en het obscene gedicht Heile van Beersele
11 mei 1998
De roman in briefvorm van Betje Wolff en Aagje Deken: Sara Burgerhart.
29 maart 1998
Het lange gedicht Awater van Nijhoff.
28 maart 1998
Het sinnenspel spel van sinnen hoe dat Mennich Eenvoudich Mensch soect het geen daer hij crysto ter werlt meest Liefden mede bewijsen can
23 maart 1998
Een thuispagina voor Prosper van Langendonck
6 maart 1998
Een historische roman van Jacob van Lennep: De Roos van Dekama.
28 februari 1998
Een thuispagina voor P.C. Boutens met de bundel Vergeten liedjes
Nieuwe gedichten van Jan van Hout (Onrijmich vreuchden-liedt, Opt ontset van Leyden, Lofzang op de verlossing van de burggraven) en Roemer Visscher (T'lof van rethorica)
24 februari 1998
Gedichten van Jan van Hout (Albumbijdrage voor Janus Dousa, Liedt Op de Standtvasticheyt, Rederijkerskaart 1577, Rederijkerskaart 1578)
22 februari 1998
Gedichten van Jacob Westerbaen (Afscheydt aen mijn genomen by den heere van NN, met antwoord, Op de gestoole kat van Phyllis, Duysend kusjes, Daer door het frisse Morgen-rood, Troost-rym, Klinck-dicht, Vloeck tegen de vloyen te &c. en Aen een Juffrouw)
15 februari 1998
Sonnetten van Martinus Nijhoff (Diepenbrock, Adieu, Bij het graf van de Nederlandse onbekende soldaat gevallen in de meidagen 1940, De moeder de vrouw, De soldaat die Jezus kruisigde, De vogels, Florentijns jongensportret, Haar laatste brief, Het einde)
8 februari 1998
Gedichten van Ian Iansz Starter( Is Bommellaire soo groote geneughd ,Jeughdige nimphen, die 't boerten bemind en Cupido ) en Adriaan van de Venne ( Boer, en Satyr) in de bloemlezing
1 februari 1998
De baker en kinderrijmen zijn nu compleet.