Wat was er nieuw bij Laurens Jansz. Coster

tussen 11 december 1995 en 1 oktober 1996

29 september 1996
Gedichten van Louis Couperus (Nachtbloesems)
27 september 1996
Het anonieme middeleeuwse werk Die euangelien vanden Spinrocke; sproken van Willem van Hildegaersberch (Vanden sloetel, Vanden sacramente van Aemsterdam, Vanden monick, Een notabel van heren, Vanden boghe, Hoemen houden sel vrienscap).
26 september 1996
Gedichten van J.C. Bloem (Spiegeling, De Dapperstraat, Insomnia), Willem van Hildegaersberch (Hoe deerste partyen in Hollant quamen, Van ghilden, Van Sinte Gheertruden min, Een exempel van heren, Vanden woeckenaer), M. Nijhoff (Het lied der dwaze bijen, Satyr en Christofoor, Liedje, Het veer), E. du Perron (De Francs-tireurs, Voor een paradijsvaarder), A. Roland Holst (Wind en water wijd en zijd, De Prins Weergekeerd), Henriëtte Roland Holst ('Ook ik ben omstreeks ’t midden mijner dagen', De zachte krachten zullen zeker winnen...)
24 september 1996
Gedichten van Nicolaas Beets (Aan mijne landgenooten), P.C. Boutens (Nacht-stilte, Sprokkel-zomer), Herman Gorter (Toen de tijden bladstil waren, lang geleen, De boomen waren stil.), J.H. Leopold (Staren door het raam, Regen), Willem Kloos (Opdracht aan Willem Witsen), Albert Verwey (Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon).
23 september 1996
Gedichten van Hiëronymus van Alphen (De drijftol, Het geschenk, Het hondjen, Klagt van den kleinen Willem op de dood van zijn zusjen, Klepperman, Ledigheid, De Onbedagtzaamheid, De Ware Vriendschap), Willem Bilderdijk (Op myne afbeelding, By myne afbeelding 1793, Op een afbeeldsel van my 1816, Mijne Afzondering, Berusting, Elianes Jaarzang, De krekel, Het leven, Minerva, De rozen, 't Leven, Uitvaart, Aan Mr Jan Valckenaer, Voorbestemming des christens, De waereld, De winter, Zielzucht) en J.H. Leopold (Oostersch, verzen naar Perzische en Arabische dichters), H. Marsman (Baai bij avond) en Karel van den Oever (Dinska Bronska).
13 september 1996
Gedichten van C.S. Adama van Scheltema (Bede om slaap, De beukenhaag, Heimwee, De hemelspiegel, Lichte nacht, De nachtegaal, Aan mijn partijgenoten), Hieronymus van Alphen (Welkomgroet van Claartje, Klaasje en Pietje); nieuw werk van Constantijn Huygens. Het werk van de laatste auteur is voortaan ook te doorzoeken.
9 september 1996
Anonieme gedichten (Drie kleine kleutertjes en Onder moeders paraplu, Tfy weirelt wt alder allendichheyt, Van Thijsken vanden schilde, Van Vrouw Marie van Bourgoengien), gedichten van Lambrecht van den Broek (Morgenlied), Edmond Willem van Dam van Isselt (In eenen vasten vriendenkring), J.J. L. ten Kate (Het beste deel is meer dan veel), Cornelis van Marle (De kozak en zijn meisje), Marcus van Vaenewijck (Tot den begrypers), Hugo Nestor Verriest (Avondstilte), Jan Vos (Grafschrift van den heer P.C. Hooft), Jacqueline E. van der Waals (Moeder, De dood als verlosser), Jan Baptista Wellekens (Ter Bruilofte van den Heere Teven Bogaert en Jonkvrou Catharina Immerseel), Jan van Walré (Aan den opperdichter, Mr. Willem Bilderdijk), Carel Godfried Withuijs (Orde en vrijheid), en een verhaal van Louis Couperus: De oude Trofime.
8 september 1996
Gedichten van Jacobus Bellamy ( Aan mijne vrienden ), Marie Agathe Boddaert(Wrok), Joan van Broekhuizen (Gedachten, Morgenzang, Aan de gedachten), Samuel Coster (Lof van 't landtleven), Johan van Heemskerck (Liedeken), Johan Alfried de Laet (Aan een vriend), Jehan Baptista Houwaert (Willecome beminde vrindinnen ghepresen), Daniel Jonctys (Ondoorgrondelijke gronden...), Pieter Leonard van de Kasteele (Het baden in zee), Johannes Kinker (De jonge Kloë), Elisabeth Koollaart-Hoofman (Veenberger Beekzang), Dieryck Volckertzoon Koornhert (Des menschen zotte slechtigheyd..., Al mynen tyd...), Johan Alfried de Laet(Aan een vriend), Juliana Cornelia de Lannoy (De onbestendigheid, Vers om te plaatsen in de kerk te Noordeloos), Karel Lodewijk Ledeganck (De laetste zwaluw), Marie Catherine Metz-Koning (Volbracht, Storm op de hei), Willem Anthonij Ockerse (Op den dood van Leentje), Margaretha van Oostenrijk (Minnelied), Pieter Nieuwlandt (Orion, De morgenstond, Ter gedachtnisse van mijne echtgenote), Sebald Jean Everard Rau (Nacht), Jacob Revius (Leven, Kinder-moort, Bloedig sweet, Maestricht verovert, Clachte van Elizabeth), Pieter Rixtel (Het sterven valt hem swaer, die al te light hier leeft...), Albrecht Rodenbach (Zondag), Antonis de Roovere (Refereij van berouwe, Brooscheijdt der menschen, Sotte amoureusheit, Van der mollenfeeste), Lukas Schermer (Klinkdicht op Amaril), Lieuwe Schipper (Repos-ailleurs, Vita mortalium vigilia), Michiel de Swaen (Toemaet 1, Toemaet 2), Pieter Vlaming (Angeriaan...), Sara Maria van der Wilp (Op het tydelyk leven), Jakob Zeeus (De spin), Onno Zwier van Haren (De herschijning) en enkele anonieme gedichten (Een nyeu liedeken (1), Een nyeu liedeken (2), O Godt, die alle herten kent, O Heere, in wiens macht alle ontfermen is, Een oudt liedeken).
5 september 1996
Gedichten van Hermanus Asschenbergh (Geveinsdheid, Hovaardy), Joan Albert Ban (Springt op geheel van vreughde soet), Bertelmeus Boeckx (Een ander liedeken), Adrianus Bogaers (November), Guilelmus Bolognino (Maria noot de simpele om met haer kindt te spelen, Op de woorden Christi..., Van de H. Maghet ende Marteleresse Dorothea, Gheclagh van de ziele,....), Philibert van Borselen (Fy snood’ Eer-sucht, ...), Catherina Boudewijns (Een gheestelick liedeken), Andries Pels (Harten veroveren...)
19 augustus 1996
Louis Couperus: Psyche
8 augustus 1996
Voor degenen die werken met Netscape 2.0 of hoger is er een begin gemaakt met een bescheiden zoekdienst die gebruik maakt van de zoekrobot bij AltaVista.
3 augustus 1996
Gedichten van Jacob Winkler Prins (Bergmeer, Bui, Overvloed, Plompenblad, Spiegeling, Weerspiegeling, Werking der muziek Wolkbreuk)
1 augustus 1996
Anonieme gedichten (Aloeette, Ghequetst ben ic van binnen, Ic sech adieu, wi twee wi moeten scheiden, Och lichdi nu en slaept, Te mei haddic een bloemken, Vreucht en deucht mijn hert verheucht) en gedichten van Jan Jansz. Starter (Of in een Dagh, in een Maend, in een Jaer, La Royale, 'K heb veel nachten lang gewaeckt) en W.G. van Focquenbroch (Gedachten, Kamergedachten,Aan Klorimene, Gedachten over 't onbestendig geluk) in de Bloemlezing.
30 juli 1996
Gedichten van Jacob Cats (Wat hangt hy aen een ander man, die van syn eygen leven kan, Die arm is, zij voorzichtig, Krepel wil altijt voor dansen, Op 't verplanten van eenen boom), Justus de Harduwijn (Liedeken), Laurens Reael (Maeghde-klacht), Bredero (Voorsangh) en Dirk Rafaelsz. Camphuyzen ('s Werelds Ydelheidt)
29 juli 1996
Anonieme gedichten (Des winters als het regent, Het varken dat niet wou gaan of 't moest gedragen worden, Klein, klein kleutertje en Kerseboompje), gedichten van Carel Steven Adama van Scheltema ( De wilgen en Kindergedachten) en gedichten van Rosalie Loveling ( De boog, Het bedelaarskind, De kleine luitspeler, Het geschenk, Het houtrapertje en Het weeskind ) in de bloemlezing. Nieuwe koppelingen naar buiten op de pagina's van Multatuli, Van Ostaijen en Vondel.
22 juli 1996
Anonieme gedichten: Er was een kind, Er kwam een boer van Zwitserland, Hollebolle Gijs, Jan mijne man wou ruiter worden, , Gedichten van de schoolmeester: De aap, Eerste les in de geografie, Het Kalf, , Gedichten van Gentil Theodoor Antheunis: Hazenverstand, In vaders grote zetel, Kousvoeteling, 't Muisje, Van het sterrekijn en Van 't wiegje in 't graf, Gedichten van Hieronymus van Alphen: Alexis, Het Kinderlijk Geluk, Het gebroken glas, De kinderliefde, Het medelijden, De naarstigheid, De perzik, De ware rijkdom, De spiegel, Aan twee lieve kleine jongens zijn toegevoegd aan de bloemlezing; ook gebruikers van Netscape Navigator 2.0+ kunnen nu genieten van Sweelinck.
11 juli 1996
Gebruikers van Microsofts Internet Verkenner horen op de achtergrond de Variaties op de Koraal 'Mein junges Leben hat ein End' van Jan Pieterszoon Sweelinck. (Bestand aangemaakt door L. Laitola. Bron: The Classical Midi Archive)
8 juli 1996
Guido Gezelle's Boerke Naas en oude raadsel versjes
10 juni 1996
Segher Diengotgaf: Tprieel van Troyen
3 juni 1996
Karel ende Elegast; de 'tips bij het lezen van het Middelnederlands' zijn sterk uitgebreid.
20 mei 1996
Louis Couperus:Van dagen en seizoenen
13 mei 1996
Louis Couperus: Het kasteel dat er niet was
6 mei 1996
Louis Couperus:
De dochter van Blauwbaard en De Moderne Hoofdzonden, Een fantazie, uit te vieren en op te voeren in vijf taferelen
22 april 1996
Louis Couperus: De Ode
9 april 1996
Verhalen van Couperus: Tusschen de Ionische Zuiltjes, Van het altijd verliefde godinnetje, De Zoeker, Epigrammen / Het drukke leven.
5 april 1996
Op veler verzoek zullen vanaf vandaag langere teksten gezipt worden aangeboden om offline te lezen. Nu zijn beschikbaar: de Ideen, Max Havelaar, Vanden Vos Reynaerde, Snikken en grimlachjes en de gedichten van Van Ostaijen. Lees na downloaden het bestand leesmij.txt.
1 april 1996
Couperus: Van twee gestolen liefdesgodjes, die gekocht en verkocht werden ...
31 maart 1996
Huygens' welkomstpagina heeft nu een frames-versie binnen het Coster-huis (NetScape 2.0)
22 maart 1996
Korte gedichten van Bilderdijk, Feith, Wolff en een anonymus en bovendien het lange gedicht Menuet en de Domineespruik van Elizabeth Wolff in de bloemlezing.
18 maart 1996
Een thuispagina voor Piet Paaltjens met o.a de complete snikken en grimlachjes en voor Constantijn Huygens met de verzamelde gedichten.
15 maart 1996
Nieuwe psalmen, nieuwe links op de pagina's van Van Ostaijen en Heijermans.
12 maart 1996
Een thuispagina voor Jacob van Maerlant met o.a. Der Naturen Bloeme.
2 maart 1996
Negen sproken van Willem van Hildegaersberch in de bloemlezing
29 februari 1996
Veel nieuwe links naar buiten het Coster-huis op de Welkomst-pagina, de pagina met literaire links, en de pagina's voor Vondel, Multatuli, de Max Havelaar, Van Ostaijen en Coster.
26 februari 1996
Hildebrand (Nicolaas Beets) : Gerrit Witse.
25 februari 1996
De welkomstpagina, en de pagina's gewijd aan Vondel, Bredero, Reinaert, Van Ostaijen en Staring hebben nu ook een nieuwe interface voor Netscape 2.0.
De eerste acht psalmen zijn opgenomen in de berijming van Vondel.
21 februari 1996
BOEM van Paul van Ostaijen maakt gebruik van Netscapes client pull; de nieuwe interface van de Multatuli-pagina van Netscapes frames.
19 februari 1996
Hildebrand's visie op 's Winters Buiten de stad.
12 februari 1996
Vier gedichten van J. Van Oosterwijk Bruyn: De Sterrekundige, De kamerjacht, De gewone mens en de gevoelige mens te Zandvoort en De poëet.
11 februari 1996
De thuispagina van Paul van Ostaijen is weer flink uitgebreid.
31 januari 1996
Drie gedichten van Carel Steven Adama van Scheltema: Voorbij, Avondgebed en Le retour des hirondelles.
26 januari 1996
Het abele spel Lanseloet van Denemarken en het gedicht De Landtman.
23 januari 1996
Voor de liefhebbers van Multatuli: er is een serieus begin gemaakt met een verbeterde uitgave van Max Havelaar. De eerste vijf hoofdstukken zijn in deze nieuwe editie verkrijgbaar: diacritische tekens zijn toegevoegd, evenals voetnoten en links naar de Ideeën. Deze laatste rubriek is ook uitgebreid. Bovendien is een bescheiden begin gemaakt met een thuispagina voor Paul van Ostaijen.
5 januari 1996
Een welkomstpagina voor Herman Heijermans en gedichten van Beets Hadwijch en Hendrik van Veldeke.
2 januari 1996
Esmoreit
26 december 1995
Nieuwe gedichten van anonymi (Egidius, Heer Halewijn, Het viel eens hemels douwe, Mei-lied, Merck toch hoe sterck...), Van Alphen, Bellamy, Bijns, Van Eeden, Feith, Gezelle, Hemkes, Huygens, Ten Kate, Leopold (Een sneeuw ligt in den morgen vroeg, O, als ik dood zal, dood zal zijn, Om mijn oud woonhuis peppels staan) Nahon, Van Ostaijen (Alpejagerslied, Boere-charleston, Marc groet 's morgens de dingen, Polonaise), Paaltjens, Paradijs, Perk, Poot, Potgieter, Revius en de Schoolmeester (de Leeuw, de Hond) in de bloemlezing.
18 december 1995
De Camera Obscura van Hildebrand / Nicolaas Beets is compleet tot en met de tweede druk. De toevoegingen van de derde druk laten nog op zich wachten.
13 december 1995
Nieuwe psalmen op de psalmenpagina.
11 december 1995
Bredero, met o.a. de Spaansche Brabander.
11 december 1995
Petrus Dorlandus: Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc

Wat is er nieuw?