Wat was er nieuw bij Laurens Jansz. Coster

Oktober 1997 t/m Januari 1998

24 januari 1998
Het verhaal 'Een groot man en een goed man' van FranÁois Haverschmidt.
Gedichten van een anonieme dichter (), Nicolaas Beets (De Leydsche Burcht), Jan van Hout (Lofzang)
23 januari 1998
Verhalen en Liedjes, Tel en aftelrijmpjes, Raadselrijmen, Kinderbezwering, gebedjes, enz. en Taal- en uitspraakrijmen uit de baker en kinderrijmen.
18 januari 1998
Het Groot Liedt-boeck van G. A. Bredero is voltooid.
14 januari 1998
Het anonieme gedicht ’Och ligdy nu en slaept
11 januari 1998
Gedichten van anonymi (De buren van Billenburch..., De leer’ der Kantiaanse stelling, Leidse loterijbriefjes, Profesoor Bolland, U te danken beste vrienden), Bolland (Aan Klazina), Jacob Cats (Al draagt een aap..., Niet en kan er beter passen...), B.J. de Feijfer van Essen (Ik ontwaakte in droom...), J.J.A. Goeverneur (Mop en mopje), J.P. Heije (Sint-Nicolaas, Twee voerlui, Een triomfantelijk lied van de Zilvervloot), Jef Hinderdael (Dan rijst Hij op...), Willem Kloos (Zooals daar ginds,...), Jan Luiken (Air), H. Marsman (’Paradise regained’, Salto mortale), Lucretia van Merken (Ik zing...), E. du Perron (Gebed bij de harde dood, Het kind dat wij waren), H.K. Poot (Akkerleven, Op de dood van mijn dochtertje), J. Slauerhoff (Woningloze, Zeekoorts), J. H. Speenhoff (Loflied op Prof. Bolland), Hendrik Tollens (Bij het lijkje van een kind), Albert Verwey (De grote hond en de kleine kat, Een zomeravond), Karel van de Woestijne (De modderhaven, Voor-zang, Wijding aan mijn vader), Elisabeth Wolff (Eens hoorde ik uwen lof Van Merken!) in de bloemlezing.
Verhalen van J. Slauerhoff (Legende van de zee, De doodsstrijd van de dwaze oude, in het schrijven van verliefde) in de bloemlezing.
Het verhaal Mijn eerste gemeente van FranÁois HaverSchmidt.
Pandverbeuren uit de baker en kinderrijmen.
5 januari 1998
Een anoniem midddeleeuws driekoningengedicht: Dertijndach
3 januari 1998
Een experiment met verschillende versies van een gedicht van Nijhoff voor de gelukkige bezitters van versie 4 van Netscape Communicator en/of Internet Explorer (gebruikt CSS en JavaScript).
Nieuwe sonnetten van Kloos (O, dat ik haten moet en niet vergeten, Ik had zoo gaarn dit Boek in vreugd geschreven), Albert Verwey (Aan het venster te Ulm, Als een Ethiopisch vorst zijn gloÍnden stranden, Christus aan het kruis, Cirkelloop, De gesloopte plaats 5, De koopman zit op zijn kantoor en somt, Een koud vermoeden rilt mij door het brein, Gelijk een vader zijn onwillig kind, Granada: droomstad, Het kindje lag gewikkeld in de doeken, Ik heb alleen de woorden, gij den geest, Ik heb mijn hart ķ tot een huis gewijd, Ik walg nu van die dagen vol van zon, Ik weet, dat geen die later dit boek leest) en Speelrijmen in de Baker en kinderrijmen pagina.
1 januari 1998
Vanaf 4 januari a.s. begint de Coster-rondzendlijst: abonnees op deze gratis, gemodereerde lijst krijgen elke dag een gedicht in hun elektronische brievenbus. U kunt zich abonneren door een bericht te sturen aan majordomo@oudenaarden.nl, met in de ’body’ van het bericht de tekst subscribe coster-l, of door dit formulier in te vullen.
30 december 1997
Spring en dansrijmpjes uit de Baker en Kinderrijmen.
20 december 1997
Het Volledig Werk van Multatuli: alle bij het leven van de auteur uitgegeven werken elektronisch!
Twee complete dichtbundels van Guido Gezelle: Rijmsnoer en Laatste Gedichten; op dezelfde pagina bovendien nieuwe afleveringen van Constant Broos’ Gezelliana.
8 december 1997
Het lange gedicht Nieuwjaarsmorgen van Albert Verwey.
7 december 1997
Bij het kloppen der meifluitjes en Vogelrijmen uit de Baker- en Kinderrijmen.
6 december 1997
Jacob Campo Weyerman’s Klinkdicht aan mevrouw Oeveraas
Meer dan veertig nieuwe IdeeŽn van Multatuli.
Een thuispagina voor Hein van Aken, met zijn Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen
28 november 1997
Een uitstapje in de geschiedenis van het project: bekijk het Coster-huis zoals het er ruim twee jaar geleden uitzag (uit de archieven van de Digitale Stad).
27 november 1997
Het spel Angeniet en Het daghet uyt den Oosten van G. A. Bredero. Zijn zip-versie is ook vernieuwd.
26 november 1997
Anonieme feestrijmen op De Baker en Kinderrijmen pagina.
21 november 1997
Gedichten van P.F. Roos ( (IroŽ, zucht voor het vaderland, Vraage aan het genootschap de Surinaamse lettervrinden, Klinkdicht, Lierzang en Mijne vaersen-maakery) in de bloemlezing.
16 november 1997
Elisabeth Koollaart-Hoofman’s gedicht Bruin boven blond en H.A. Spandaw’s gedicht Blond boven bruin in de bloemlezing.
15 november 1997
Aan het spel Spaanschen Brabander Jerolimo van G. A. Bredero is een woordenlijst toegevoegd..
11 november 1997
Het spel Moortje van G. A. Bredero.
1 november 1997
Weer enkele tientallen nieuwe IdeeŽn van Multatuli.
22 oktober 1997
Het spel van Lucelle van G. A. Bredero. Er is nu ook een zip-versie van G.A. Bredero.
19 oktober 1997
De bundel Grasprietjes van Cornelisparadijs is nu op Frederick van Eeden pagina is nu compleet.
13 oktober 1997
Een groot aantal nieuwe IdeeŽn van Multatuli.
12 oktober 1997
"Een tuiltje poŽzie voor het huisgezin" en "Versche lauwerblaadjes om de hoofden van NeÍrlands dichterhelden" van Cornelis Paradijs op de Frederik van Eeden pagina
Het gedicht Het gemak-huis, tot den drolligen lezer van P. de Neyn in de bloemlezing
10 oktober 1997
Het 4e en laatste deel van de dichtbundel "Mengelingen" van Mr. Willem Bilderdijk
5 oktober 1997
Het verhaal `Die twijfelt aan eigen twijfel’ van Jacqueline E. van der Waals
Gedichten van Harmanus Asschenbergh in de bloemlezing (Vrouwen zijn geen menschen, Tedere liefde, De hoveling, Het geestig juffertje, Aan myne kunstbroeders en Aan myn kunstgezelschap) .
3 oktober 1997
Het 3e deel van de dichtbundel "Mengelingen" van Mr. Willem Bilderdijk met daarin Proeven van Fabelen.

Wat is er nieuw bij Laurens Jansz. Coster Wat was er nieuw tussen 1 mei en 1 oktober 1997
Wat was er nieuw tussen 1 oktober 1996 en 1 mei 1997?
Wat was er nieuw tot 1 oktober 1996? Wat was er nieuw? Laurens Jansz. Coster thuispagina