Het VAAR WEL aan myn GEBOORTEPLAATS.

Jacob Campo Weyerman

Vaar wel myn Land, myn Zanggodin,
Myn Schulden, en myn wufte Min,
Het Nootlot is de Winter-Spin,
               Die fel verbolgen,
Myn licghaam waagt aan Nereus Storm,
My kerkert in een Houte Vorm,
En parst en drukt om als een Worm,
               Zyn Spyt te volgen.
Doch baar en tier, k ben onverschrikt;
t Is beter doch op Zee gestikt,
Als aan der Heyde Schraal gemikt,
              Dood arm te leeven.
t Is beter op dees' Wester-klomp.
Te tuureluuren, als zig plomp
Verlooren aan een ouden Romp
              Om t Geld te kleeven.
Vaar wel Gejuygh, t Poeetisch Loon;
Vaar wel de Munt van Ha dat s Schoon !
Je steekt een Baak zelfs na de Kroon,
               Met Schimpdichts lanssen.
Maar als de Klok van Eene slaat,
Dan weet Apollos Zoon geen raat
Om aan t Servetsteegs dor Gebraat
              Zig zat te Schranssen.
Dan stuyft hy als een Mosse veer,
Den Dam op en de Beurssluys neer,
Om, kon t geschieden, op het Smeer
              Eens Zots te teeren.
Doch lukt dat al voor t Middagmaal,
Dan is hy s Avond even schraal,
En zingt gelyk een Kerk Koraal
               Den Miserere.


Toelichting

Toelichting bij dit gedicht van Jacob Campo Weyerman, dat in Den Echo des Weerelds van 17 januari 1725 ( p.100 ) verscheen.

Jacob Campo Weyerman is geen geboren maar wel getogen Bredanaar, ook al vermeldt hij als geboorteplaats Breda of het anagram Abdera. Op 9 augustus 1677 kwam hij ter wereld in een legerkamp bij Charleroi, waar zijn moeder Elisabeth Sommeruell als marketentster verbleef. Het vertrek uit Breda, nabij het schrale heideland, valt te dateren rond 1704, toen hij naar Londen overstak om daar als bloemschilder zijn geluk te beproeven. De dichter, de zoon van god Apollo, vertrok later naar Amsterdam, waar hij zijn weekblad Den Amsterdamschen Hermes in 1721 uitgaf. De Dam, de Beurssluis en de beruchte Servetsteeg verwijzen in Het Vaar Wel naar het kooprijk Amsterdam. De scherpe lansen van Baak zullen wel betrekking hebben op de hekeldichten van Laurens Bake, jurist en schimpdichter ( 1629 - 1702 ).

Mik is een Soort van Brood waar mee de Meyerysche en Breedaasche Boeren te Markt komen.

Frans Wetzels


Ingezonden door Frans Wetzels
Laurens Jz. Coster