P.G. Witsen Geysbeek

NAAR MYN EIGEN GRIEKSCH1

    Hoe veel in schyn geleerd geschryf
Doet thans de menigte verbazen en verstommen,
    Maar heeft voor hem die 't kan ontmommen
Gelyk dit epigram, schier nietmetal om 't lyf!


1.    Het is geenszins om de heeren geleerde dichters naar de kroon te steken, die tegenwoordig gedichten naar 'eigen Latyn' of 'eigen Fransch' laten drukken, dat ik met iets naar myn eigen Grieksch voor den dag kom; verre van my deze verwaandheid! Wie zich verbeelden mocht, bedenke slechts dat zy naar hunne eigen Latynsche of Fransche woorden vertalen, en ik zulks nog maar naar myne Grieksche letters gedaan heb, zodat ik tegen hen sta als een ABCling tegen een' knaap die reeds spellen kan. Overigens is iets naar iemants 'eigen Grieksch' zeker geen alledaagsch verschynsel, maar toch nog zo geheel vreemd niet als wanneer iemant iets naar zijn 'eigen Chaldeeuwsch' levert, gelijk de heer TOLLENS gedaan heeft.
 

Oorspronkelijk verschenen in Puntdichten deel 2. Z.p., 1834.