P.G. Witsen Geysbeck

MATHEMATISCHE POËZY
 

(HUYGENS Korenbloemen, Amst. 1672. VIII. blz. 504.)

                Des Maandags, 't jaar 1 x 1000 heel... = 1000
1 x ½ (= 500), 1 X 100 heel, 1 x 10 + 2 x 9 (= 18,) =  628
                                                                            ——add.

Heeft in Septembers 6 – ½ deel... 4 Sept. A°. 1628.
Dit mathematisch vers voor 't eerst bestaan gekregen.
 

Oorspronkelijk verschenen in Puntdichten deel 2. Z.p., 1834