P.G. Witsen Geysbeek

OPSCHRIFT VOOR EENE RECENSIEFABRIEK,
ZO ALS ZY NIET BEHOORDE TE ZYN
 

    PARODIE VAN HET OPSCHRIFT VOOR HET HUIS
    VAN LENING TE AMSTELDAM

Hebt gy noch roem noch boek, ga deze deur voorby;
Maar hebt gy 't laatste en mist mgy d'eersten, kom by my
Geef boeken, 'k geef u lof. Denk ik vit in 't verborgen:
Wee u, zo ge, ongevergd, hier wordt gerecenseerd!
Maar eischt ge een lofspraak, wel, zo dient ge in tyds te zorgen,
Dat my een exemplaar word' van uw werk vereerd.
Zo help ik u en my, en toon aan de onderzoekers
Van myn geheimen 't graf des nyvren letterwoekers.
 

Oorspronkelijk verschenen in Puntdichten deel 1. Z.p., 1834.