P.G. Witsen Geysbeek

BOEKVERKOPERS VROOMHEID
 

    EENE LETTERLYK WARE ANECDOTE
''t Was God die de aarde schiep,' stond in het handschrift van
Een drukkenswaardige roman
Die zekre boekworm uit zou geven.
De man was uittermate fyn:
'Gods naam in een roman!... Het mogt eens zonde zijn!...
Neen, neen, hy moet er uit: het waar' te grof misdreven.'
Dus dacht hy, ging op zyn kantoor,
Streek overal dien naam in 't handschrift door,
En stelde 'er telkens 'hemel' voor.
Het boek, waarin, door zynen yver,
De 'hemel' toen onze aarde schiep,
En iemant 'Hemel in den hemel! red my!' riep,
Verscheen in 't licht, en de arme schrijver
Kreeg, daar hy boeten moest voor 's boekworms vroom bedryf,
De recensenten op het lyf.

Oorspronkelijk verschenen in Puntdichten deel 1. Z.p., 1834.