KAREL VAN DE WOESTIJNE
(1878-1929)

Hij werd in Gent geboren als een telg uit de verfranste burgerij. Hij was de broer van de drie jaar jongere Gustave van de Woestijne, een bekend kunstschilder uit de Latemse school. Hij werkte als ambtenaar te Brussel en trad op als correspondent voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hij maakte deel uit van de groep van Van Nu en Straks en schreef vooral gedichten die de geest van de neoromantiek en het symbolisme verraden. Hij schreef ook proza en literair-critisch werk.

Volgende goede raad verstrekt August Vermeylen aan hen die gedichten van Karel van de Woestijne willen lezen:

"Zijn verzen zijn er door den band niet naar om zo maar van het blad gelezen te worden. Als ge in dat rijk binnentreedt, moet ge u van uw stoffig schoeisel ontdoen, en u ootmoedig overgeven aan de stem die uit het brandende braambos klinkt." [in: Van Gezelle tot heden, vierde uitgave, Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1949, blz. 95].

Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster