21e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan den heer Abraham Blankaart.
22e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan mejuffrouw Anna Willis.
23e Brief - Mejuffrouw Annna Willis aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
24e Brief - De broeder Bejamin aan den heer Abraham Blankaart.
25e Brief - De heer Abraham Blankaart aan den broeder Benjamin.

26e Brief -  Mejuffrouw Sara Burgerhart aan mejuffrouw Anna Willis.
27e Brief - Mejuffrouw Maria Spilgoed aan den heer Abraham Blankaart.
28e Brief - Mejuffrouw Anna Willis aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
29e Brief - De heer Abraham Blankaart aan Mejuffrouw de Weduwe Spilgoed.
30e Brief - De heer Hendrik Edeling aan zijnen broeder Cornelis Edeling.

31e Brief - De heer Jacob Brunier aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
32e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan de heer Jacob Brunier.
33e Brief - Mejuffrouw Suzanna Hofland aan Mejuffrouw Cornelia Slimpslamp.
34e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan Mejuffrouw Anna Willis.
35e Brief - De heer Cornelis Edeling aan den heer Hendrik Edeling.

36e Brief - Mejuffrouw Anna Willis aan Mejuffrouw Sara Burgerhart
37e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan Mejuffrouw Anna Willis.
38e Brief - Mejuffrouw Cornelia Slimpslamp aan Mejuffrouw Suzanna Hofland.
39e Brief - De heer Willem Willis aan mejuffrouw Sara Burgerhart.
40e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan den heer Willem Willis.