101e Brief - De heer Cornelis Edeling aan den heer Jan Edeling.
102e Brief - Mejuffrouw Aletta Brunier aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
103e Brief - Mujuffrouw Sara Burgerhart aan Mejuffrouw Aletta Brunier.
104e Brief - Mejuffrouw de weduwe Spilgoed aan den heer Hendrik Edeling.
105e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan den heer Hendrik Edeling.

106e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan den heer Abraham Blankaart.
107e Brief - Naamlooze brief aan den heer Abraham Blankaart.
108e Brief - De heer Jan Edeling aan den Eerwaardigen heer Everard Redelijk.
109e Brief - De eerwaardige heer Everard Redelijk aan den heer Jan Edeling.
110e Brief - De broeder Benjamin aan den heer Jan Edeling.

111e Brief - Mejuffrouw Cornelia Slimpslamp aan den broeder Benjamin.
112e Brief - Mejuffrouw Cornelia Slimpslamp aan Mejuffrouw Suzanna Hofland.
113e Brief - De broeder Benjamin aan Mejuffrouw Cornelia Slimpslamp.
114e Brief - Mejuffrouw Suzanna Hofland aan Mejuffrouw Cornelia Slimpslamp
115e Brief - De heer R. Smit aan den heer Willem Willis.

116e Brief - De heer R. aan den heer G.
117e Brief - De heer Cornelis Edeling aan den heer Hendrik Edeling.
118e Brief - De heer Hendrik Edeling aan den heer Jan Edeling.
119e Brief - De heer Hendrik Edeling aan den Eerwaardigen heer Everard Redelijk.
120e Brief - De Eerwaardige heer Everard Redelijk aan den heer Hendrik Edeling.