141e Brief - De heer Philips Alting aan den heer Pieter Spilgoed.
142e Brief - Mejuffrouw de weduwe Spilgoed aan den heer Philips Alting.
143e Brief - De heer Jan Edeling aan den eerwaardigen heer Everard Redelijk.
144e Brief - Mejuffrouw de weduwe Willis aan Mejuffrouw de weduwe Spilgoed.
145e Brief - Mejuffrouw de weduwe Willis aan Mejuffrouw Aletta Brunier.

146e Brief - De heer Abraham Blankaart aan Mejuffrouw de weduwe Willis.
147e Brief - De heer Hendrik Edeling aan den heer Cornelis Edeling.
148e Brief - De heer Willem Willis aan Mejuffrouw de weduwe Willis.
149e Brief - De heer Abraham Balnkaart aan Mejuffrouw de weduwe P. Spilgoed.
150e Brief - De heer R. aan den heer G.

151e Brief - Mejuffrouw de weduwe Willis aan den heer Abraham Blankaart.
152e Brief - De heer Hendrik Edeling aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
153e Brief - Mejuffrouw Sara Burgerhart aan den heer Hendrik Edeling.
154e Brief - De heer Hendrik Edeling aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
155e Brief - Mejuffrouw Anna Willis aan den eerwaardige heet B. Smit.

156e Brief - De heer Hendrik Edeling aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
157e Brief - De heer Abraham Blankaart aan Mejuffrouw de weduwe Willis.
158e Brief - Mejuffrouw Stijntje doorzicht aan Mejuffrouw Sara Burgerhart.
159e Brief - Mejuffrouw de weduwe Spilgoed aan Mejuffrouw de weduwe Willis.
160e Brief - De heer Cornelis Edeliong aan Mejuffrouw Adriana Nijverhart.