161e Brief - Mejuffrouw de weduwe Spilgoed aan Mejuffrouw de weduwe Willis.
162e Brief - Mevrouw Sara Edeling aan Mejuffrouw Anna Willis.
163e Brief - Mevrouw Sara Edeling aan Mevrouw Maria Buigzaam, weduwe P. Spilgoed.
164e Brief - Mejuffrouw Anna Smit aan Mevrouw Sara Edeling.
165e Brief - De heer Hendrik Edeling aan Mevrouw Maria Buigzaam, Weduwe Spilgoed.

166e Brief - Mejuffrouw de Weduwe Willis aan Mevrouw maria Buigzaam, Weduwe Spilgoed.
167e Brief - Mevrouw Sara Edeling aan Mevrouw de Weduwe Spilgoed.
168e Brief - Mevrouw de Weduwe Spilgoed aan Mevrouw Sara Edeling.
169e Brief - Mejuffrouw Aletta Brunier aan Mevrouw Maria Buigzaam, Weduw Spilgoed.
170e Brief -De heer Willem Willis aan Mejuffrouw Aletta Brunier.

171e Brief - Mevrouw de Weduwe Spilgoed aan Mejuffrouw de Weduwe Willis.
172e Brief - Mevrouw Sara Edeling aan Mejuffrouw Anna Smit.
173e Brief - De heer Abraham Blankaart aan den eerwaardigen heer Everard Redelijk.
174e Brief - Mejuffrouw Aletta Willis aan haren man.
175e Brief - De heer Willem Willis aan zijne huisvrouw.

NAREDE.

AANTEKENINGEN BRIEVEN 1 - 90.

AANTEKENINGEN BRIEVEN 91 - 173.