Elizabeth Wolff (1738-1804) Agatha Deken (1741-1804)

SARAH BURGERHART

UITGEGEVEN DOOR E. BEKKER,
WED, DS. WOLFF EN A. DEKEN (NIET VERTAALT)
MET PORTRET VAN DE SCHRIJFSTERS EN TWEE GRAVURES.

Betje Wolff & Aagje Deken

Natuur plaatst onze geest als t waare in t aangezicht;
Zy doet der menschen ziel meest door zyne oogen spreken;
Wie onsze werken leest herkent des ook zeer ligt
Uit beider Beeltenis, wie BEKKER zy, wie DEKEN.


[Inleiding] [Voorrede 2e druk] [Voorrede 1e druk] [Inhoudsopgave] [ZIP-bestand 842 kBytes.]

Muziek: Sonatine opus 36 nr. 2 van Muzio Clementi