Hulp bij het zoeken

Op een ideale Web-site met literaire teksten is een zoek-dienst aanwezig. Helaas ontbreekt het Laurens Janszoon Coster aan tijd, geld en menskracht om een eigen zoekdienst op te zetten.

Voorlopig nemen we daarom onze toevlucht tot AltaVista. Deze grote Amerikaanse zoekrobot (van het bedrijf Digital) bevat miljoenen Web-pagina's. Ook veel pagina's in het Coster-huis zijn bij deze zoekrobot geïndexeerd.

Het werkt als volgt. Op de titelpagina vindt u in het venster linksboven (en onderaan deze pagina) een invoerveld en daaronder een knop. In het invoerveld kunt u één of meerdere zoektermen opgeven. Vervolgens klikt u op de knop Zoek. Een klein, door ons geschreven programmaatje vertaalt uw zoektermen dan in een opdracht aan de computer van AltaVista. Bovendien voegen we de informatie toe dat alleen gezocht mag worden in de pagina's van het Coster-huis. Vervolgens verschijnt in het venster rechtboven een lijst met pagina's die AltaVista bij Coster gevonden heeft.

Hoewel deze methode enkele voordelen heeft, zijn er ook nadelen aan deze manier van werken verbonden:

Onder het motto iets is beter dan niets hebben we besloten het voorlopig toch op deze manier te doen. Mocht u met een ander blader-programma werken of meer geavanceerde opdrachten willen geven, dan kunt u overigens ook rechtstreeks naar AltaVista gaan.

Zoek binnen het Coster-huis met AltaVista naar:


Het auteursrecht voor de gebruikte JavaScript-code (die u vindt in het frame linksboven) berust bij Marc van Oostendorp. De restricties zijn dezelfde als voor de teksten bij Coster: U mag alles vrijelijk benutten voor particulier gebruik, maar bij commercieel gebruik dient u contact op te nemen met coster@dds.nl. Alle eventuele inkomsten zullen ten goede komen aan het Coster-project.