Appollonius van Thyro

Van deze gedurende de Middeleeuwen immens populaire tekst verscheen een Nederlandse vertaling die gedrukt werd te Delft in het jaar 1494. De naam van de drukker is niet bekend. Ooit bezorgde drs. Marcel Marchand als onderdeel van zijn door mij begeleide doctoraalscriptie een diplomatische editie van het enig bewaard gebleven exemplaar: Provinciale Zeeuwse Bibliotheek, Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, nommer 49934. Aan een synoptisch kritische editie tesamen met de Latijnse brontekst wordt gewerkt.

Literatuuropgave:

- Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse
prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Hulst 1977. reprint Antwerpen 1951. Raadpleegbaar en als pdf-bestand downloadbaar op de DBNL.

Edities: