Bouck vander menscheliker ketyvicheyt

Het Bouck vander menscheliker ketyvicheyt is de vertaling van De miseria conditionis humanae van Lotario di Segni (ca. 1160-1216), de latere paus Innocentius III (1198-1216). De Oudenaardse rederijker Andries vander Muelen (ca. 1450-1509) vertaalde deze 'schooltekst' op 52-jarige leeftijd, naar zijn zeggen als boetedoening voor een zondig leven. De tekst is niet in handschrift bewaard gebleven, enkel in druk. De Gentse drukker/lettersnijder/uitgever Joos Lambrecht (ca. 1491-1556/7) drukte en herdrukte het Bouck vander menscheliker ketyvicheyt verschillende keren. Deze diplomatische editie is gebaseerd op scans en autopsie van het enig bewaard gebleven exemplaar van de oudste druk uit 1543, dat eigendom is van de KNAW. De tekst is vergeleken met de andere bewaard gebleven drukken (Den Haag, Gent, London). De transcriptie is van de hand van Sebastiaan Engel M.A., de collatie is door mij gedaan. De toegevoegde Latijnse brontekst is ontleend aan de digitale Patrologia Latina-editie.

Literatuuropgave:

- Willem Kuiper, 'De held van de dag', in: ,Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, onder redactie van Herman Brinkman, Jeroen Jansen en Marita Mathijsen. Amsterdam 2008, p. 181-187.

Editie: