Korte Kroniek van Brabant

Een jaar of wat geleden heb ik samen met Jaap Tigelaar een laat-middeleeuws Brabants kroniekje afgeschreven. Jaap in het kader van zijn promotie-onderzoek, ik als deel van de ijsberg onder water van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT). Voor achtergrondinformatie lezen men:

- Jacob Tigelaar, Brabants historie ontvouwd. Die alder excellentste cronyke van Brabant en het Babantse geschiedbeeld anno 1500. Hilversum 2006. Diss. Universiteit Utrecht.