Destructie van Troyen

Tezijnertijd zal hier een uitgebreidere inleiding komen, maar nu beperk ik mij tot een diplomatische en kritische editie van Die hystorye vander destrucyen van Troyen, de misleidende titel van de Middelnederlandse vertaling/bewerking van de Franse vertaling/bewerking van Boccaccio's Il filostrato. Er zijn drie 16e-eeuwse exemplaren van deze tekst bewaard gebleven, gedrukt door drie verschillende drukkers: Jan van Doesborch, Rolant vanden Dorpe en nog iemand op wiens naam ik nu even niet kan komen. Hieronder een diplomatische editie van de oudste bewaard gebleven druk van Rolant vanden Dorpe, Antwerpen ca. 1500. Het raadplegen van de andere twee drukken heeft niet tot tekstkritiek van enige betekenis geleid.
 
 
Edities:
 
– Rolant vanden Dorpe ca. 1500 kritisch
Le livre de Troïles (in staat van wording)
Il Filostrato di Giovanni Boccaccio
 
 
Varia:
 
Bij wijze van commentaar op deze bijzondere tekst een pdf van een praktisch onbereikbaar artikel in een marginaal – in de goede betekenis van het woord – tijdschrift: Simulacrum-artikel
 
 

Ga naar het begin van deze pagina

Ga naar het beginscherm