Garijn [van Monglane]

Al weer een hele tijd geleden maakte de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel bekend dat het fragmenten had aangekocht van een Middelnederlandse vertaling / bewerking van het Oudfranse chanson de geste Garin de Monglane. Maar toen ik daarna in Brussel kwam om die fragmenten te bekijken, waren zij zoek! De Nijmeegse codicoloog Hans Kienhorst bracht ook een visite aan de KB Albert I, om diezelfde fragmenten te bestuderen. Samen met conservator Jean Deschamps, die een beschrijving van de fragmenten wilde maken en de tekst van de fragmenten wilde identificeren en editeren, reconstrueerde hij welke boeken er op tafel hadden gelegen toen Deschamps daarmee bezig was. Die boeken werden uit de kast gehaald en doorgebladerd. En zo werden deze fragmenten in een van die boeken teruggevonden.

In de kerstvakantie van 2009 ontving ik van Mike Kestemont goede kleurenfoto's van deze fragmenten met zijn transcriptie. Ik heb die transcriptie gecollationeerd naar de foto's en geŽxcerpeerd voor het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT) en bied deze transcriptie hier nu aan als een diplomatische editie. Het is ons voornemen t.z.t. een kritische editie te bezorgen in Queeste, tijdschrift over Middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden

De Middelnederlandse tekst is geen vertaling van een (bewaard gebleven) Franse Garin, maar lijkt een zeer vrije bewerking - uit het hoofd? - van het begin van de Geste de Monglane: Hernaut de Beaulande. Het is heel jammer dat deze Middelnederlandse bewerking niet volledig bewaard is gebleven. Wat ervan rest, klinkt meer dan veelbelovend.

Literatuur:

- Die Enfances Garin de Monglane, Inaugural-Dissertation [...] vorgelegt von Otto Bisinger. Greifswald 1915.
- La geste de Monglane I: Hernaut de Beaulande, II Renier de Gennes, III Girart de Vienne, edited from the Cheltenham Manuscript by David M. Dougherty and E.B. Barnes. With the collaboration of Catherine B. Cohen. Eugene 1966.