De testamenten der twalf patriarchen

Historie vanden reus Gilias

Een raar verhaal in een minuscuul boekje van één quaternio. De bron is een Duits verhaal uit de [wordt vervolgd].
     
     
 
Edities:
 
Historie vanden reus Gilias. Facsimile editie van het exemplaar KB Den Haag 190 D 21
Historie vanden reus Gilias.Kritische editie bezorgd door Willem Kuiper. Amsterdam 2015. Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde..
.
Links:
     
– Willem Kuiper, ‘Column 100: Voer voor boekhistorici #3: de Historie vanden reus Gilias’, in Neder-L van vrijdag 26 juni 2015, met literatuuropgave.
     
     
Ga naar het begin van deze pagina
Ga naar het beginscherm