De reis van Jan van Mandeville

[in opbouw]

Volgens de proloog van het handschrift P13, het oudste bewaard gebleven gedateerde handschrift dat bewaard wordt in de Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, NAF 4516, werd dit boek geschreven door: [...] Iehan de mandeuille cheualier [...] nez et nourris dengleterre de la ville de Saint aubin qui passay la mer lan .M.ccc.xxij. le iour de saint Michiel et que depuis ay este oultre mer par longt temps [...]