Jourdain de Blaves

Tezijnertijd zal hier een uitvoeriger inleiding staan, maar op dit moment moet een link volstaan naar een diplomatische editie in staat van wording van deze vergeten tekst, waarvan ooit een Middelnederlandse vertaling / bewerking gemaakt is, die helaas zeer fragmentarisch bewaard bleef.