Meluzine

Tezijnertijd volgt er een inleiding, maar hier zijn al vast de twee oudste drukken van de Middelnederlandse vertaling van de Meluzine in een diplomatische editie, plus de Franse brontekst: