Peter van Provencen

Tezijnertijd volgt er een uitvoeriger inleiding, maar hier is al vast een diplomatische en een kritische editie van deze uit het Frans vertaalde roman. Opvallend in de Nederlandse vertaling zijn de refreinen waarin de hoofdpersonen hun gevoelens onder woorden brengen.