Ponthus ende Sidonie

Ponthus ende Sidonie

[in bewerking]

In de loop van de zestiende eeuw, als gedrukte boeken betaalbaar worden, verschijnen er heruitgaven van bestaande romans (in verzen) die specifiek bedoeld lijken voor een publiek van jongvolwassenen. In de Nederlanden is dit geen revolutionaire stap, omdat Middelnederlandse epische teksten – vergeleken met hun Oudfranse bronteksten – toch al een overduidelijke pedagogische dimensie kennen. De Historie van Ponthus ende Sidonie is zo'n zestiende-eeuws 'jeugdboek'. De editie van deze onuitgegeven prozaroman werd vervaardigd in het kader van het project Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT) en heeft geen andere pretentie dan het REMLT te verrijken en daarnaast studenten Nederlands en andere belangstellenden een interessante leestekst aan te bieden.

Edities:

– Ponthus ende Sidonie. Facsimile in kleur van de druk van Niclaes vanden Wouwere, Antwerpen 1564, exemplaar Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen.
– Ponthus ende Sidonie, Fotokopie van de druk van Niclaes vanden Wouwere, Antwerpen 1564, exemplaar Museum Meermanno, Den Haag, sign. 006 B 032.
– Ponthus ende Sidonie, diplomatische editie
– Ponthus ende Sidonie, kritische lees-editie
– Ponthus ende Sidonie, kritische studie editie
– Ponthus ende Sidonie, e-pub editie

Literatuur:

– Marie Claude De Crecy, Le Roman de Ponthus et Sidoine. Genθve 1997.

Links:

– Debaene over Ponthus ende Sidonie.
– ARLIMA over Ponthus et Sidone.

Ga naar het begin van deze pagina

Ga naar het beginscherm