Jacop Kreynck en Deryck Vogel
Reyze van Zutphen toe Jerusalem na den heyligen Grave Christi, Anno MCCCCLXXIX.

In het najaar van 2010 werd mij gevraagd enkele passages uit laat-Middelnederlandse pelgrimsverslagen van reizen naar Jeruzalem in hedendaags Nederlands te vertalen voor een boek getiteld: De Nederlandse reisliteratuur in 80 en enige verhalen. Samengesteld en ingeleid door Jan Blokker. Amsterdam [Prometheus] 2011. Nu had ik, zoals u elders in deze Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde kunt zien, enige ervaring opgedaan met pelgrimsreizen en daarom accepteerde ik deze vertaalklus. Natuurlijk viel het (zwaar) tegen. De teksten zijn kopieŽn van kopieŽn van kopieŽn en de feitelijke informatie is daardoor vaak zwaar verminkt. Een woord kopiŽren dat je niet kent en daarom niet goed kunt lezen leidt vrijwel altijd tot een fout. Toen en nu. Behalve een passage uit het reisverslag van Jacop Kreynck en Deryck Vogerl bevat deze bloemlezing ook passages uit de reisverslagen van Jan Want, De reis van broeder Jan Want van de dominicaner orde te 's-Hertogenbosch naar het Heilige Land en Jan Hendrikszoon van Beveren, Verslag van een reis naar het Heilige Land in 1536. In bovengenoemd boek beslaan deze passages de pagina's 23-48.
   Om de reis te kunnen volgen en volgbaar te maken heb ik hem geannoteerd en van links voorzien. Hiervoor was in het boek geen plaats. In de pdf hieronder vindt u mijn hertaling van die passages met een voetnotenapparaat, waarin de reis gedocumenteerd wordt met links naar Google Earth en Wikipedia.