Die historie van Urbaen

Als ik de informatie, die ik niet lichtgelovig op het Internet vergaarde, mag vertrouwen dan werd Urbano voor het eerst in 1492-1493 gedrukt te Bologna door Franciscus Plato de Benedictis, als een recentelijk ontdekt werk van Giovanni Boccaccio (1313-1375). Volgens De Nederlandsche volksboeken (Antwerpen,1951) van Luc. Debaene, die zich baseerde op Verdun-Louis Saulnier, gaat het om een verkeerdelijk aan Boccaccio toegeschreven tekst: “het moet een herwerkte novelle zijn, ontleend aan het Libro Imperiale (ca. 1400) van Cambio di Stefano da Citta di Castello.”

Deze roman werd in het Frans vertaald, naar men denkt of weet door Claudine Scève als Urbain le mesconnu. De oudste bewaard gebleven Franse druk is Urbain le mescongneu filz de l’empereur Federic Barberousse, gedrukt door Claude Nourry, dict Le Prince, Lyon z.j. [ca. 1533]. Niet deze – getuige minieme verschillen in de vertaling – maar een nagenoeg identieke druk was het exemplaar van de anonieme Antwerpse vertaler van Die historie van Urbaen. De oudste bewaard gebleven druk werd vervaardigd door de weduwe van Jacob van Liesveldt, Antwerpen 1558. De vertaling is ‘woordelijk’ en daardoor niet altijd even soepel of begrijpelijk.

Edities: