Repertorium van Eigennamen
in
Middelnederlandse Literaire Teksten

Corpus Epiek (beta versie)

Onder redactie van dr. Willem Kuiper,
drs. Hella Hendriks en drs. Sasja Koetsier (b.d.)

Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA
(P.J.) Meertens Instituut KNAW
Amsterdam 1993-2015

Inleiding Legenda Bouwstoffen

Alle letters in een doorlopend bestand van 1487 pagina's


Voor het lezen en doorzoeken van deze bestanden is een recente versie van de Acrobat Reader plug-in vereist.Zend een e-mail naar Willem Kuiper
Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde
Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Voor het laatst bijgewerkt op woensdag 22 april 2015