Dit is GEEN publieke webpagina / webcrawlers worden geblockeerd

logo Welkom bij het luisterexperiment ! E3v4d-nl
[ English version ]
[ Chinese version ]


N.B. We zijn inmiddels gestopt met het analyseren van dit luisterexperiment. Het blijft echter beschikbaar ter demonstratie. (Zie stukje in NRC Handelsblad, tv-uitzending in Pavlov, de JEP:HPP publicatie, en gerelateerde luisterexperimenten).

Dit luisterexperiment maakt deel uit van een reeks experimenten over timing en tempo in muziekuitvoeringen. Deze studie concentreert zich op de vraag: kun je horen of een geluidsfragment een echte uitvoering is, of een versnelde of vertraagde versie? De fragmenten zijn afkomstig van diverse jazz, rock en klassieke CDs.

Het (demonstratie-)experiment wordt gepresenteerd in drie stappen: 1) een test om te zien of QuickTime is geinstalleerd zodat de geluidsfragmenten afgespeeld kunnen worden, 2) een vragenlijst over je ervaring en interesses in muziek, en 3) het eigenlijke luisterexperiment. Het geheel neemt ongeveer twintig minuten in beslag.

Begin het experiment door hier te klkken.

Music Cognition Group / ILLC / UvA (Voor vragen e-mail gerust).
(c)2006 UvA/ILLC/Music Cognition Group.