Serials directory  

The serials directory: an international reference book. - 1st ed. (1986) - . -Birmingham, AL: EBSCO, 1986- .

-----

Internationale bibliografie van tijdschriften en series. De eerste editie verscheen in 1986.

ORDENING: het hoofddeel is alfabetisch geordend op onderwerpsgebieden en binnen de rubrieken alfabetisch op titel. Er is een titelREGISTER, een ISSN-REGISTER en een index van gestaakte publikaties. Bevat bovendien voor niet in het hoofddeel opgenomen trefwoorden een lijst met verwijzingen naar wel gebruikte trefwoorden. Vanaf 1987 is er ook een versie op CD-ROM beschikbaar; 'updating' elk kwartaal.

Periodieken (heden)