[Top]

Prof. dr. E.K. Grootes

Eddy Grootes is emeritus hoogleraar.

Elidius Klaas Grootes, geboren 22 maart 1936. Doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde UvA 1963. Leraar Nederlands VWO 1962-1965. Verbonden aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam 1965-1997. Promotie tot doctor in de letteren 18 september 1973 op het proefschrift Dramatische struktuur in tweevoud: een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh. Hoogleraar Nederlandse Historische Letterkunde vanaf 1 maart 1976. Na het emeritaat op 1 september 1997 nog tot 22 maart 2001 werkzaam als gastonderzoeker bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Privéadres: Kerklaan 55, 2101 HL Heemstede, 023-5283061.

e-mail: e.k.grootes@hum.uva.nl

 

Specialismen

Voornaamste terrein van onderzoek: Nederlandse renaissanceliteratuur.

 

Bestuurswerkzaamheden

Voorzitter van het bestuur van het Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw.

Voorzitter van het bestuur van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

 

Publicaties

Een lijst van publicaties t/m 1995 is opgenomen in: M. Spies en J. Jansen (red.), Visie in veelvoud. Opstellen van prof. dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde, Amsterdam 1996, p. 205-211.

Daarna zijn verschenen (excl. recensies):

Zie voor een uitgebreider overzicht de BNTL en http://dare.uva.nl/auteur/grootes,e.k.

Voltooid, maar nog niet gepubliceerd:

[Top]