[Top]

SUBJECTIEVE BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografische bronnen: BRIEVEN, HANDSCHRIFTEN, ARCHIVALIA

 

LET OP!

Aanwijzingen voor vindplaatsen van brieven, handschriften of archivalia krijgt u vaak via het zoeken van gegevens OVER een auteur.

 

Kies dus EERST:

 

en PAS DAARNA:

Zie ook BNTL, rubrieken 2.1.2 en 2.6

 

Terug naar:

SUBJECTIEVE BIBLIOGRAFIE

 

[Top]