Colofon

B I Z O N  2.0 (2001)

BIBLIOGRAFISCH ZOEKPROGRAMMA NEDERLANDSE LETTERKUNDE

 

Ontwerp : Dr. P.J. Verkruijsse (Universiteit van Amsterdam)

Medewerker : Drs. J.F.A.M. van den Berg

 

Het idee voor BIZON is gebaseerd op: A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen en A.N. Paasman: Vermakelijk bibliografisch ganzenbord, een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse letterkunde. 5e, herz. en verm. uitg. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1983 (De Nieuwe Taalgids Cahiers, 1). *)

BIZON (v. 1.0 1991) is ontwikkeld in het kader van het project 'C.O.O. in de Faculteit der Letteren' in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Taalwetenschap (ITT) van de Universiteit van Amsterdam. Het betrof een twee jaar durend samenwerkingsverband van de Faculteit der Letteren, IBM Nederland en de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO) te Amsterdam. De  versies 1.1 (1994), 1.2 (1996) en 1.3 (1998) zijn ontwikkeld door Masters Software te Leiden en op diskette in de handel gebracht. De HTML-versie 2.0 is vervaardigd door de ontwerper en in 2001 gepubliceerd op Internet.

Inhoudelijke vragen en opmerkingen over dit programma kunt u richten aan: Dr. P.J. Verkruijsse, e-mail: p.j.verkruijsse@uva.nl.

1991 Faculteit der Letteren, Universiteit van Amsterdam
1994, 1996, 1998 Masters Software

2001 Dr. P.J. Verkruijsse