[Top]

Registers op tijdschriften

 

Veel tijdschriften zijn niet toegankelijk gemaakt via registers. In die gevallen moet men zich behelpen met inhoudsopgaven per jaargang (die soms gecumuleerd worden voor een aantal jaargangen) of zelfs per aflevering.

Om te zien welke tijdschriften van een register of gecumuleerd jaargangoverzicht zijn voorzien, kunt u kijken in:

 

Er is een aantal reeksen waarin registers op tijdschriften bijeengebracht zijn. Zie daarvoor:

 

De indexen op de belangrijkste vaktijdschriften voor de literaire neerlandistiek worden afzonderlijk vermeld. Zie daarvoor:

 

De belangrijkste vaktijdschriften en literair-culturele tijdschriften van dit moment zijn:

literatuur.gif (267018 bytes)nederlandse_letterkunde.gif (80613 bytes)negentiende_eeuw.gif (114869 bytes)zeventiende_eeuw.gif (68431 bytes)weyerman.gif (111406 bytes)maatstaf.gif (116725 bytes)

queeste.gif (78734 bytes)gids.gif (100122 bytes)optima.gif (93087 bytes)ts.gif (12347 bytes)tirade.gif (97291 bytes)dwb.gif (101977 bytes)

Inhoudsoverzichten van recente afleveringen van de hier boven genoemde en een aantal andere vaktijdschriften worden gegeven in de rubriek 'Periodiek' van Nederlandse Letterkunde en in het 'Maandelijks tijdschriftenoverzicht' van Neder-L.

Een zeer uitgebreide lijst van tijdschriften die van belang kunnen zijn voor neerlandistisch onderzoek is vermeld in de 'Lijst van afkortingen' (nl. de gebruikte afkortingen van tijdschrifttitels) in de registerdelen van de BNTL. Deze tijdschriften zijn alle geëxcerpeerd voor de desbetreffende BNTL-delen.

Zie ook BNTL, rubriek 2.1.1.7

[Top]

 

Registers op de belangrijkste vaktijdschriften

[Top]

 

Reeksen van registers op tijdschriften

[Top]

 

Opgaven van registers op tijdschriften

[Top]