[Top]

Taalkunde

BIZON verschaft in principe geen informatie over taalkunde. Hier wordt dan ook volstaan met verwijzingen naar het meest noodzakelijke lexicografische apparaat. Voor meer informatie wordt verwezen naar:

 

Een bibliografisch overzicht van woordenboeken geeft:

 

Verder kan men voor het taalkundig apparaat raadplegen:

 

De belangrijkste categorieŽn taalkundig apparaat zijn:

Zie met name BNTL, rubriek 1.2.2 en 1.2.3

 

Terug naar:

WOORDBETEKENISSEN en algemene onderwerpen voor TEKSTINTERPRETATIE

 

[Top]